Les universitats catalanes, les millors d’Espanya

Les universitats catalanes, les millors d’Espanya

CompartirShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Segons es desprèn de la quarta edició de l’U-ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), apostar per les universitats catalanes és la millor opció. L’estudi ha coronat a les nostres universitats com les millors d’Espanya al present any 2016, amb un índex de rendiment un 20% superior al de la mitjana estatal.

El podi general l’ocupa l’Universitat Pompeu Fabra (UPF) –amb un index de 1,6–, seguida de l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) –amb un 1,5– i de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb la Universitat de València, que tenen un 1,4. Més a més, aquestes universitatas catalanes públiques són líders en docència, investigació i innovació i desenvolupament tecnològic, respectivament.

Per la seva part, l’Universitat de Barcelona (UB) ha millorat el seu rendiment i puntuació respecte a l’estudi realitzat l’any passat. Després de la pista dels centres de Catalunya, hi són la Universitat Politècnica de València, el sistema càntabre, Navarra, les Illes Balears i Madrid.

 

Universitats públiques millor que privades

Els resultats extrets mostren que les millors universitats d’Espanya se situen, majoritàriament, en les grans ciutats. Les seves puntuacions tripliquen les de les menys productives. I,d’altra banda, reflecteixen la imminent superioritat de la universitat pública sobre la privada. Només 4 dels primers 37 centres inclosos al rànquing són privats, i d’aquests únicament la Universitat de Navarra és entre les deu millors.

En l’únic aspecte en què els centres privats obtenen millors resultats que la mitjana -un 8% per sobre- és el relatiu a la docència. Però, per contra, presenten números molt escassos en investigació i se situen un 36% per sota. En innovació i desenvolupament tecnològic els seus resultats també són positius. 6 de les 13 universitats analitzades se situen per sobre de la mitjana. Dins del sistema universitari públic, hi ha una gran diversitat pel que fa als resultats extrets.

Aquest estudi ha comparat més de 2.700 graus universitaris oficials impartits en un total de 831 escoles i facultats que corresponen a 61 universitats; 48 públiques i 13 privades. Entre elles, s’han inclòs 10 catalanes. La dada contrasta amb les 9 d’Andalusia i les 8 de Madrid i subratlla la gran potència del sistema universitari de Catalunya.

 

Foto: CollegeDegrees360

 

Post relacionats

Deixa una resposta